SZYBSZA REGENERACJA

po zabiegach chirurgicznych

Wspomaganie procesów leczenia i gojenia się ran jest jednym z istotniejszych zagadnień medycyny.
Jednocześnie jednym z większych wyzwań stojących przed naukowcami jest opracowania skutecznych i szybkich w działaniu materiałów bioreaktywnych wspomagających te procesy.
Opracowywane są wchlanialne nici, absorbowalne druty stabilizujące i zespalające kości, materiały zabezpieczające ubytki w kościach.
Tym czasem szeroko stosowaną, bardzo skuteczną metodą jest aplikacja skoncentrowanych preparatów płytek krwi.

Skuteczna

Bo opierająca się na skumulowanym zastosowaniu mechanizmów wciąż działających w organizmie.

Naturalna

wykorzystująca procesy stworzone przez ewolucję dla zabezpieczenia zwierzęcia.

Zastosowanie

Zastosowanie FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ będącej koncentratem nowej generacji i jednocześnie sposobem zastosowania NATURANEGO materiału pochodzącego z krwi pacjenta (materiału autogennego) pozwalającego na uwolnienie cytokin płytkowych i które ZNACZĄCO przyspieszają proces gojenia.
Taki biomateriał przygotowywany przed zabiegiem może być zastosowany w zabiegach stomatologicznych np:
- po ekstrakcji zęba
- do zębodołu którego kości uległy resorpcji i osłabiły żuchwę
- w przypadku znaczącej resorpcji kości i przetoki do nosa lub oczodołu

Fibrynę bogatopłytkowa (PRF – platelet-rich plasma)

Przygotowujemy w ERVet Weterynarz Wrocław przede wszystkim do zabiegów:

Dlatego właśnie warto dbać o nasze zwierzęta domowe po kątem stomatologicznym.
Jak dbać, co warto wiedzieć oraz jak istotne są zagadnienia z nimi związane - możesz przeczytać tutaj:

BADANIA USGCHOROBYECHO SERCAKARDIOLOGIAKOTPIES
01/28/2022

KARDIOMIOPATIA ROZSTRZENIOWA – DCM

KARDIOMIOPATIA ROZSTRZENIOWA a inaczej DCM dilated cardiomyopathy, to bardzo poważna choroba mięśnia sercowego psów, charakteryzująca się poszerzeniem i ścieńczeniem jam serca. Doprowadza to do znacznego obniżenia jego kurczliwości oraz tłoczenia…
echo sercaBADANIA USGECHO SERCAKARDIOLOGIAKOTPIES
01/11/2022

ECHO SERCA – Badanie echokardiograficzne

Badanie echokardiograficzne czyli tzw. echo serca to szczegółowe badanie usg serca. Jest nieinwazyjne, bezbolesne i pozwala na szybką ocenę budowy oraz pracy mięśnia sercowego. Echo serca to uproszczona potoczna nazwa…